Reminder Master Kuthumi

Reminder van Master Kuthumi voor jou!

Voor ons allen en speciaal voor alle Lichtwerkers, die net zoals ik al heel lang onderweg zijn, een reminder van Master Kuthumi.

Ik wil je eraan herinneren dat je voordat je naar de Aarde toeging, je vastbesloten was om het dit keer af te maken. Om het goed te doen en je niet te laten afleiden door allerlei negatieve gebeurtenissen, ervaringen, mensen. Dit keer wist je het zeker, want  je had al zoveel meegemaakt en zoveel ervaring opgedaan uit eerdere levens.

Dit keer wist je echt hoe het moest en zou je volhouden, wat er ook zou gebeuren. Volhouden en nooit opgeven om je heilige missie af te maken en datgene waarvoor je naar de aarde was gekomen af te maken. Vrede en licht brengen onder de mensen en je ziel verrijken met alle indrukken en ervaringen van dit leven zonder dat je je van je koers, richting of pad af zou laten brengen.

Licht en nieuwe energie zou je overbrengen naar de mensen en hun laten zien en leren wat de liefde van de Schepper betekent en hoe het is om ernaar te leven. Hoe makkelijk en vanzelf alles dan zou gaan en hoe vanzelfsprekend je dingen kan creëren die er toe doen en belangrijk voor je zijn: liefde, harmonie, vrede, gezondheid, balans, vreugde en noem maar op. Je was overtuigd van jezelf, je wist het echt zeker dat het dit keer wel ging lukken.

Dus blijf vertrouwen en geef niet op. Dit was een reminder van mij voor jou. Wij hebben afgesproken dat wij er altijd voor je zullen zijn, wij steunen en helpen jou waar we maar kunnen, wij zijn altijd bij je en je kunt op ons rekenen. Dat weet je.

Master Kuthumi, ook namens al je spirituele familie aan de andere kant van de sluier.

 

Simpele Oefening. Groot Effect!

Simpele oefening, groot effect! 

Lieve mensen.

In deze tijd dat er nog geen zicht is op het einde van de corona periode wil ik een simpele oefening met jullie delen. Deze oefening kan iedereen doen, wanneer en waar je maar wilt en het kost nauwelijks tijd of moeite. Je hoeft je er alleen maar van bewust te zijn, dat jij die mogelijkheid hebt. Deze oefening geeft je ondersteuning in het doorkomen van de periode. Niet alleen voor jezelf, want alleen al door de oefening te doen, doe je het tegelijkertijd voor allen.

Keuze maken
Elke keer als er weer gesproken wordt over het corona virus gaat er toch iets van schrik of angst door ons heen. Dit gebeurt min of meer automatisch, zoniet onbewust. Dit is niet fijn, want je voelt dat het je energie omlaag haalt. Je ervoor afsluiten of het negeren heeft ook geen zin, want dat is struisvogelpolitiek en je wil wel met beide benen op de grond blijven staan. Ook al heb ik zelf mijn twijfels over het waarheidsgehalte van alles wat erover gezegd is en wordt in de media. Het gevoel blijft aan mij knagen dat er misschien mensen zijn die belang hebben bij alles wat het corona teweeg brengt. Het creëren van angst  geeft namelijk ook veel macht.

Daarom is het zo belangrijk dat je bewust kiest om weg te blijven van angst, je er niet door te laten meeslepen. Angst is namelijk een negatieve energie, die als dit massaal in het collectieve veld komt, meer kwaad kan aanrichten dan het virus zelf. Dit bedenkend kwam ik tot de conclusie dat ik zelf geen angst wil toevoegen in de wereld, door mijn denken en doen te laten bepalen door angst.

Voor jezelf en elkaar zorgen
Juist in deze tijd moeten wij onszelf en anderen steunen door positief te blijven. Daarom heb ik bewust de keuze gemaakt om angst en onzekerheid te transformeren naar positieve energie. Natuurlijk moeten wij onze voorzorgsmaatregelen blijven nemen, zoals extra vaak handen wassen, niet naar plaatsen gaan waar veel mensen bijeen zijn, serieus met de richtlijnen omgaan, etc.. Maar ook belangrijk is dat wij zoveel mogelijk weg blijven van de angst.

Hoe doe je dat? Op de eerste plaats door je bewust af te vragen: wil ik mij laten leiden door angst, of kies ik voor liefde, veiligheid en gezondheid? Je hoeft dit met niemand te bespreken, uit te leggen en aan niemand verantwoording af te leggen, het is jouw keuze.

Simpele Oefening:
Bij de eerste keer, of zo vaak als je wilt, is het goed om de oefening  hardop uit te spreken. Dit is een krachtige manier om de energie waar jij voor kiest in het collectieve veld neer te zetten.

  • Ik kies er bewust voor om uit de angst te blijven.
  • Ik neem mij voor om elke keer als het over corona gaat, er positieve intenties tegenover te plaatsen.
  • Ik zeg hardop of in gedachten tegen mijzelf: ik ben gezond, de mensen om mij heen zijn gezond, ik ben fit en vitaal, mijn lichaam is sterk en gezond, ik ben licht en liefde, ik adem licht en liefde in en uit, ik ben veilig (of wat je maar kunt bedenken).
  • Ik doe dit zo vaak als ik kan, want door mijn intenties vergroot ik de gezonde, positieve energie in de wereld voor mijzelf en anderen.

Groot Effect: Krachtig Veld
Ik hoop dat jij deze oefening ook zoveel mogelijk gaat doen. Het doet er niet toe of je erin gelooft of niet. Het is belangrijker dat je het doet. Denk maar aan het experiment  van dr. Masaru Emoto. Hij kwam erachter dat de structuur van water positief beïnvloed werd door vriendelijke woorden, zachte muziek, mooie afbeeldingen van natuur, etc.. Door de oefening te doen, kun jij de energie ook positief beïnvloeden.

Door zo vaak mogelijk jouw positieve intenties neer te zetten, ontstaat er een uitbreiding van de gewenste  energie in het collectieve veld, elke keer steeds meer. Elke keer als je een druppel in een emmer water laat vallen, wordt de emmer voller, ook al is het maar een druppel. Zeker als we het allemaal en elke dag zouden doen raakt die emmer helemaal gevuld. Op diezelfde manier wordt het collectieve veld ook steeds meer gevuld met de energie van liefde, gezondheid en veiligheid. Dit veld wordt steeds groter en krachtiger en dat is wat wij willen.

Jouw keuze is jouw bijdrage
Door je af te stemmen op jouw positieve intenties, kom je vanzelf in een andere energie. Er ontstaat een innerlijke verschuiving. In elk geval weg van de onzekerheid en angst. In plaats daarvan vul je je denken en je gevoel met gezonde, helende energie.  Als je beseft dat je er ook anderen mee helpt, vind je het misschien makkelijker om de oefening te blijven doen zolang als het nodig is. Zo kunnen wij samen de wereld een beetje beter en gezonder maken.  Welke keuze maak jij?