Reminder Master Kuthumi

Reminder van Master Kuthumi voor jou!

Voor ons allen en speciaal voor alle Lichtwerkers, die net zoals ik al heel lang onderweg zijn, een reminder van Master Kuthumi.

Ik wil je eraan herinneren dat je voordat je naar de Aarde toeging, je vastbesloten was om het dit keer af te maken. Om het goed te doen en je niet te laten afleiden door allerlei negatieve gebeurtenissen, ervaringen, mensen. Dit keer wist je het zeker, want  je had al zoveel meegemaakt en zoveel ervaring opgedaan uit eerdere levens.

Dit keer wist je echt hoe het moest en zou je volhouden, wat er ook zou gebeuren. Volhouden en nooit opgeven om je heilige missie af te maken en datgene waarvoor je naar de aarde was gekomen af te maken. Vrede en licht brengen onder de mensen en je ziel verrijken met alle indrukken en ervaringen van dit leven zonder dat je je van je koers, richting of pad af zou laten brengen.

Licht en nieuwe energie zou je overbrengen naar de mensen en hun laten zien en leren wat de liefde van de Schepper betekent en hoe het is om ernaar te leven. Hoe makkelijk en vanzelf alles dan zou gaan en hoe vanzelfsprekend je dingen kan creëren die er toe doen en belangrijk voor je zijn: liefde, harmonie, vrede, gezondheid, balans, vreugde en noem maar op. Je was overtuigd van jezelf, je wist het echt zeker dat het dit keer wel ging lukken.

Dus blijf vertrouwen en geef niet op. Dit was een reminder van mij voor jou. Wij hebben afgesproken dat wij er altijd voor je zullen zijn, wij steunen en helpen jou waar we maar kunnen, wij zijn altijd bij je en je kunt op ons rekenen. Dat weet je.

Master Kuthumi, ook namens al je spirituele familie aan de andere kant van de sluier.