Conflict- en strijd-energie loslaten

Conflict- en strijd-energie loslaten

Onterecht beschuldigd
Herken je dat? Dat je ineens in de diepe shit zit, terwijl je denkt hoe ben ik hier in godsnaam in verzeild geraakt? Dat overkwam mij vorige week. Totaal onverwachts werd ik in het openbaar vals beschuldigd van een ernstig feit. Dat heeft mij diep geraakt; in mijn gevoel van rechtvaardigheid, in mijn eer, in mijn persoon wie ik ben en in mijn ego. Het maakte me woedend. En het kostte mij enige tijd om dit alles te verwerken, alvorens mijn emoties waren gekalmeerd.

Inzicht
Daarna kon ik pas gaan nadenken over het hogere doel van deze gebeurtenis: wat was hier nou werkelijk gebeurd, waarom ik en waarom nu? Het duurde even, maar zoals altijd liet het ‘cadeau wat ik uit mocht pakken’ zich uiteindelijk zien. Ik mocht de energie van strijd en conflicten loslaten. Ik mocht mijn gehechtheid aan conflicten los laten. Het patroon van strijden om te overleven zat nog in mij. De energie van conflicten aangaan is een oude bekende van mij. Ook al ben ik niet goed in het afronden ervan.

De energie verschuift
Dit inzicht maakte me al een stuk rustige en ik voelde mijn energie verschuiven van niet begrijpen, boosheid en frustratie naar: ‘oh, maar dát wil ik wel, ik wil wel loslaten. Ik wil mezelf bevrijden van die laatste oude delen, die oude strijd om op die manier met pijnen om te gaan’. Ik begon te beseffen dat boosheid en frustratie over oude pijnen van lang, lang geleden, nog steeds in mij ronddraaien. Oude pijnen die alles te maken hebben met onterechte veroordelingen, in het openbaar aan de schandpaal genageld te worden, etc.. En tegelijkertijd kwam het besef dat die tijd van het aangaan van conflicten en dat van mijn strijddelen nodig hebben om te overleven, niet meer is. Die tijd is voorbij, want ik hoef niet meer te overleven, ik ben nu vrij!

Ik kreeg via deze heftige ervaring van het Universum een kans aangeboden om bewustzijn te krijgen op oude conflict-energieën in mij, waar ik mij nauwelijks van bewust was. Juist dóór deze gebeurtenis werd het mij duidelijk, wat er nog losgelaten, geheeld, mocht worden. Dat het zo genoeg is geweest en dat het NU tijd is conflict-energieën en mijn onbewuste gehechtheid eraan, los te laten!

Cadeaus van het Universum
Op haar manier geeft het Universum ons vele cadeaus. Alleen herkennen we het niet altijd omdat we er eerst achter moeten komen, dat niet alles is wat het lijkt. Want vaak krijg je je cadeaus aangereikt op een manier die door jezelf niet als liefdevol worden ervaren. Laat staan dat je het als een cadeau kunt zien. Het conflict geeft eerst een schok in jezelf, zeker als  de betreffende ervaring hard binnenkomt en je in je ziel raakt. Pas als je daar enigszins van bent bijgekomen ontstaat er ruimte voor meer inzicht in de ervaring.

Daarom kon ik ook pas daarna beginnen met het afronden van het huidige conflict, maar nu op een goede manier. Voor mezelf opkomen zonder gehechtheid aan de uitkomst, laat maar los, want ik ben vrij! Dat gaf nog meer rust en kalmte, maar toch bleef er ook nog verdriet over het aangedane onrecht.

Het Universum zorgt voor mij
Nadat ik eerst door de verwerking van alle emoties, inzichten en bewustzijn heen ben gegaan, kwam er ook weer troost en steun vanuit het Universum. Die herkende ik gelukkig meteen! Ik vond ‘toevallig’ Het Stille Gebed van Tobias’. Jaren terug in het Engels gechanneld  door Geoffrey Hoppe en door mij zelf vertaald in het Nederlands . Dit gedicht gebruikte ik vaak tijdens de meditatie bijeenkomsten die ik geef.

De woorden van Tobias gaven mij troost en steun bij mijn proces van verwerken, loslaten en heling. Dan is het zo mooi om via Het Stille Gebed van Tobias bevestigd te krijgen, dat er voor mij wordt gezorgd. Dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat ik altijd door Licht en Liefde wordt geleid. Omdat in tijden van stress en verwerking van pijn of verdriet, je als mens maar al te snel vergeet wie je werkelijk bent. De woorden van Tobias herinneren mij eraan dat ik een volmaakt wezen ben, dat dat mijn ware aard is.

Dat alles in mijn verleden werd gegeven in Liefde.
Dat alles in dit moment komt uit Liefde.
Dat alles in mijn toekomst zal leiden tot meer Liefde.
Ongeacht wat een ander van mij vindt of zegt.
Dank je wel Tobias!

 P.s.: Tijdens het door de heftige ervaring heen gaan, was ik druk bezig met mijn eigen oude stukken te verwerken, zodat ik ze los kon laten. Tegelijkertijd besef ik dat deze heling tevens een heling voor alle anderen is, die met hetzelfde thema te maken hebben in hun leven. Mocht jij met het verwerken van dit of een ander thema hulp nodig hebben, dan kun je altijd contact met mij opnemen voor persoonlijke begeleiding.

De volledige tekst van Het Stille Gebed van Tobias vind je hier

Hartegroet,

Gina Pas

 

 

 

Het Stille Gebed van Tobias

Het Stille Gebed van Tobias

In mijn HART aanvaard ik mijn volmaakt Zijn
Ik aanvaard dat de vreugde die ik verwacht, al in mijn leven is
Ik aanvaard dat de liefde waarvoor ik heb gebeden, al in mij is
Ik aanvaard dat de vrede die ik heb gevraagd, al mijn werkelijkheid is
Ik aanvaard dat de overvloed die ik heb gezocht, mijn leven al vult.

In mijn WAARHEID, aanvaard ik mijn volmaakt Zijn
Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen creaties
En voor alle dingen die in mijn leven zijn
Ik erken de kracht van Spirit die in mij is
En ik weet dat alle dingen zijn, zoals ze behoren te zijn.

In mijn WIJSHEID, aanvaard ik mijn volmaakt Zijn
Mijn lessen werden zorgvuldig gekozen door mijn Zelf
En nu wandel ik er doorheen in volle ervaring
Mijn pad neemt mij mee op een heilige reis met Goddelijk doel
Mijn ervaringen worden deel van Al Dat Is.

In mijn WETEN, aanvaard ik mijn volmaakt Zijn
Op dit moment zit ik in mijn gouden stoel
En ik weet, dat ik een engel van Licht ben
Ik kijk naar de gouden straal – het geschenk van Spirit –
En ik weet, dat al mijn verlangens al vervuld zijn.

In LIEFDE voor mijn Zelf, aanvaard ik mijn volmaakt Zijn
Ik werp geen oordelen of lasten op mijn Zelf
Ik aanvaard dat alles in mijn verleden werd gegeven in Liefde
Ik aanvaard dat alles in mijn toekomst zal leiden tot meer liefde.
Ik aanvaard dat alles in dit moment komt uit Liefde

In mijn ZIJN, aanvaard ik mijn volmaaktheid

En zo is het.

Wie was Tobias?

Volgens overleveringen van het Oude Testament was Tobias de zoon van Tobit en Anna. Tijdens een reis verslaat hij met de hulp van aartsengel Rafaël een demon en brengt hij de verloren schat van zijn vader naar huis.

Gina Pas

 

 

 

 

 

Reminder Master Kuthumi

Reminder van Master Kuthumi voor jou!

Voor ons allen en speciaal voor alle Lichtwerkers, die net zoals ik al heel lang onderweg zijn, een reminder van Master Kuthumi.

Ik wil je eraan herinneren dat je voordat je naar de Aarde toeging, je vastbesloten was om het dit keer af te maken. Om het goed te doen en je niet te laten afleiden door allerlei negatieve gebeurtenissen, ervaringen, mensen. Dit keer wist je het zeker, want  je had al zoveel meegemaakt en zoveel ervaring opgedaan uit eerdere levens.

Dit keer wist je echt hoe het moest en zou je volhouden, wat er ook zou gebeuren. Volhouden en nooit opgeven om je heilige missie af te maken en datgene waarvoor je naar de aarde was gekomen af te maken. Vrede en licht brengen onder de mensen en je ziel verrijken met alle indrukken en ervaringen van dit leven zonder dat je je van je koers, richting of pad af zou laten brengen.

Licht en nieuwe energie zou je overbrengen naar de mensen en hun laten zien en leren wat de liefde van de Schepper betekent en hoe het is om ernaar te leven. Hoe makkelijk en vanzelf alles dan zou gaan en hoe vanzelfsprekend je dingen kan creëren die er toe doen en belangrijk voor je zijn: liefde, harmonie, vrede, gezondheid, balans, vreugde en noem maar op. Je was overtuigd van jezelf, je wist het echt zeker dat het dit keer wel ging lukken.

Dus blijf vertrouwen en geef niet op. Dit was een reminder van mij voor jou. Wij hebben afgesproken dat wij er altijd voor je zullen zijn, wij steunen en helpen jou waar we maar kunnen, wij zijn altijd bij je en je kunt op ons rekenen. Dat weet je.

Master Kuthumi, ook namens al je spirituele familie aan de andere kant van de sluier.

 

Simpele Oefening. Groot Effect!

Simpele oefening, groot effect! 

Lieve mensen.

In deze tijd dat er nog geen zicht is op het einde van de corona periode wil ik een simpele oefening met jullie delen. Deze oefening kan iedereen doen, wanneer en waar je maar wilt en het kost nauwelijks tijd of moeite. Je hoeft je er alleen maar van bewust te zijn, dat jij die mogelijkheid hebt. Deze oefening geeft je ondersteuning in het doorkomen van de periode. Niet alleen voor jezelf, want alleen al door de oefening te doen, doe je het tegelijkertijd voor allen.

Keuze maken
Elke keer als er weer gesproken wordt over het corona virus gaat er toch iets van schrik of angst door ons heen. Dit gebeurt min of meer automatisch, zoniet onbewust. Dit is niet fijn, want je voelt dat het je energie omlaag haalt. Je ervoor afsluiten of het negeren heeft ook geen zin, want dat is struisvogelpolitiek en je wil wel met beide benen op de grond blijven staan. Ook al heb ik zelf mijn twijfels over het waarheidsgehalte van alles wat erover gezegd is en wordt in de media. Het gevoel blijft aan mij knagen dat er misschien mensen zijn die belang hebben bij alles wat het corona teweeg brengt. Het creëren van angst  geeft namelijk ook veel macht.

Daarom is het zo belangrijk dat je bewust kiest om weg te blijven van angst, je er niet door te laten meeslepen. Angst is namelijk een negatieve energie, die als dit massaal in het collectieve veld komt, meer kwaad kan aanrichten dan het virus zelf. Dit bedenkend kwam ik tot de conclusie dat ik zelf geen angst wil toevoegen in de wereld, door mijn denken en doen te laten bepalen door angst.

Voor jezelf en elkaar zorgen
Juist in deze tijd moeten wij onszelf en anderen steunen door positief te blijven. Daarom heb ik bewust de keuze gemaakt om angst en onzekerheid te transformeren naar positieve energie. Natuurlijk moeten wij onze voorzorgsmaatregelen blijven nemen, zoals extra vaak handen wassen, niet naar plaatsen gaan waar veel mensen bijeen zijn, serieus met de richtlijnen omgaan, etc.. Maar ook belangrijk is dat wij zoveel mogelijk weg blijven van de angst.

Hoe doe je dat? Op de eerste plaats door je bewust af te vragen: wil ik mij laten leiden door angst, of kies ik voor liefde, veiligheid en gezondheid? Je hoeft dit met niemand te bespreken, uit te leggen en aan niemand verantwoording af te leggen, het is jouw keuze.

Simpele Oefening:
Bij de eerste keer, of zo vaak als je wilt, is het goed om de oefening  hardop uit te spreken. Dit is een krachtige manier om de energie waar jij voor kiest in het collectieve veld neer te zetten.

  • Ik kies er bewust voor om uit de angst te blijven.
  • Ik neem mij voor om elke keer als het over corona gaat, er positieve intenties tegenover te plaatsen.
  • Ik zeg hardop of in gedachten tegen mijzelf: ik ben gezond, de mensen om mij heen zijn gezond, ik ben fit en vitaal, mijn lichaam is sterk en gezond, ik ben licht en liefde, ik adem licht en liefde in en uit, ik ben veilig (of wat je maar kunt bedenken).
  • Ik doe dit zo vaak als ik kan, want door mijn intenties vergroot ik de gezonde, positieve energie in de wereld voor mijzelf en anderen.

Groot Effect: Krachtig Veld
Ik hoop dat jij deze oefening ook zoveel mogelijk gaat doen. Het doet er niet toe of je erin gelooft of niet. Het is belangrijker dat je het doet. Denk maar aan het experiment  van dr. Masaru Emoto. Hij kwam erachter dat de structuur van water positief beïnvloed werd door vriendelijke woorden, zachte muziek, mooie afbeeldingen van natuur, etc.. Door de oefening te doen, kun jij de energie ook positief beïnvloeden.

Door zo vaak mogelijk jouw positieve intenties neer te zetten, ontstaat er een uitbreiding van de gewenste  energie in het collectieve veld, elke keer steeds meer. Elke keer als je een druppel in een emmer water laat vallen, wordt de emmer voller, ook al is het maar een druppel. Zeker als we het allemaal en elke dag zouden doen raakt die emmer helemaal gevuld. Op diezelfde manier wordt het collectieve veld ook steeds meer gevuld met de energie van liefde, gezondheid en veiligheid. Dit veld wordt steeds groter en krachtiger en dat is wat wij willen.

Jouw keuze is jouw bijdrage
Door je af te stemmen op jouw positieve intenties, kom je vanzelf in een andere energie. Er ontstaat een innerlijke verschuiving. In elk geval weg van de onzekerheid en angst. In plaats daarvan vul je je denken en je gevoel met gezonde, helende energie.  Als je beseft dat je er ook anderen mee helpt, vind je het misschien makkelijker om de oefening te blijven doen zolang als het nodig is. Zo kunnen wij samen de wereld een beetje beter en gezonder maken.  Welke keuze maak jij?

 

 

Welkom 2019

Welkom 2019

De beste wensen voor jouw hoogste goed en welzijn en in het belang van alle betrokkenen in 2019 van Al Dat Is

Er is zoveel in de wereld wat we nog niet begrijpen. Wij proberen het wel, elke dag weer opnieuw. Onze ervaringen te plaatsen in het perspectief van dat moment en onze persoonlijke situatie. Alles lijkt op elkaar en lijkt hetzelfde, maar toch is elke dag en elke situatie weer anders en nieuw. Er valt nog zo veel te ontdekken.

Ik wens jullie voor het nieuwe jaar 2019

Een open geest:  om alle inzichten en antwoorden te krijgen die voor jouw persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei nodig zijn

Een liefdevol hart: op de eerste plaats om te ontvangen dat wat voor jou bedoeld is,  en daarna vanuit een gevuld hart weer te kunnen geven aan de ander

Positieve intenties: dit is de eerste stap naar realisatie van je plannen. Door eerst je positieve intentie te plaatsen, wordt deze ontvangen in het veld van Creatie. Daarna volgt pas de manifestatie van je wensen en verlangens

Creativiteit: vanuit het veld van Creatie ga je aan je positieve intenties werken,  zodat deze werkelijkheid kunnen worden

Positieve energie: een open geest, een liefdevol hart, leven vanuit het veld van Creatie, (ipv het veld van drama), het plaatsen van je positieve intenties: dit alles maakt dat je je leven kunt leven op een manier zoals jij die graag wilt, vanuit de positieve energie die je zelf hebt gecreëerd! Ongeacht of je intenties uitkomen op de manier zoals jij je die had voorgesteld of niet. Wat een vreugde!

Wil je weten hoe je je dit eigen kunt maken? Maak dan een afspraak voor individuele begeleiding of meld je aan voor deelname in een groep.

 

Gina Pas