Algemene Voorwaarden

Vooraf en tijdens de sessie

 • Trek lekkere losse kleding aan, vooral rond de buik, zodat je ontspannen kunt zitten en goed kunt ademen. Een joggingbroek mag dus!
 • In de praktijkruimte worden geen schoenen gedragen, om de ruimte energetisch zo zuiver mogelijk te houden. Dus neem sokken of iets dergelijks mee als je dat fijn vindt
 • Kom parfumvrij
 • De coaching is in principe 1 keer in de 2 weken (integratietijd) en duurt 1,5 uur per keer. Een andere frequentie is uiteraard bespreekbaar
 • Betaling contant vooraf aan de sessie – daarna zit je in een hele andere energie
 • Neem pen en papier mee voor het geval je notities wilt maken
 • We beginnen en eindigen op de afgesproken tijden

Annuleren of verzetten afspraak
Je kunt kosteloos annuleren tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de sessie. Indien een annulering/wijziging niet binnen 2 werkdagen telefonisch of via de mail is gemeld, wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Gedragscode
Als coach ga ik ervan uit dat de cliënt uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.

De coaching geschiedt vanuit de 4 pijlers:

 • Respect
 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Professionaliteit