Ode aan Maria

Ode aan Maria


Door de eeuwen heen hebben mensen tot Maria gebeden en om hulp gevraagd. En ook gekregen. Dat is niet voor niets. Want zij is als een moeder die over ons waakt, ons koestert en onze misstappen vergeeft. Zij is de moeder van alle moeders. Als wij ons op haar energie afstemmen, voelen wij ons gekoesterd in haar zachtheid en mededogen.

De energie van Maria vertegenwoordigt het vrouwelijke Christus Bewustzijn. Haar blauw/groene veld van Licht ondersteunt ons in ons huidige ontwikkelingsproces op de nieuwe Aarde. Zij inspireert ons en moedigt ons aan om in contact te komen met onze eigen vrouwelijke scheppingsenergie. Om te creëren en te manifesteren vanuit onze eigen vrije wil, op een vriendelijke en zachte manier. De energie van Maria is kalm en geduldig.  Zij is voortdurend gericht op het uitdragen en in stand houden van de vrouwelijke Goddelijke aspecten. Zij is hierin een voorbeeld voor ons.

Maria staat met ons in verbinding vanuit compassie en mededogen. Zij moedigt ons aan om ook mededogen te hebben met onszelf, te leven vanuit vreugde en vrijheid.  Daarom is deze ode aan Maria opgedragen. Zij die ons in deze nieuwe tijd, met haar energie begeleidt in het opnieuw een plaats geven van de vrouwelijke Goddelijke Energie in ons leven. Ons de weg wijst naar het belichamen van het vrouwelijke Christus Bewustzijn. Tegelijkertijd is dit een ode aan alle mensen die hun vrouwelijke energie en kracht inzetten om een wereld te bouwen, waarin liefde sterker is dan macht.

Ode aan Maria*

De kracht die jou eens heeft bezield
Om bouwend op een visioen
Als vanzelfsprekend dat te doen
Wat onze toekomst open hield

De kracht die alle eeuwen door
De onderdrukten heeft bewogen
Om met een toekomstdroom voor ogen
Te blijven in het gekozen spoor

De kracht die in miskenning en pijn
De moed geeft om toch door te vechten
Je door geen macht te laten knechten
In kwetsbaarheid juist sterk te zijn

DIE kracht geeft jou identiteit
Een vrouw, een niemand, wordt getuige
Je krijgt een stem luid klinkt jouw juichen
Jouw lied over gerechtigheid

Je spreekt niet voor jezelf alleen
Je bezingt een kracht, die breekt de machten
In alle landen en geslachten
Je kijkt over eigen grenzen heen

Ook nu weer en nog steeds gaan er vrouwen staan
Net als in de bijbelse verhalen
Zo helpt de kracht die zij uitstralen
Weer anderen om door te gaan

Wij bidden tot diezelfde kracht
Geef naam aan die vergeten en onbekende vrouwen
Die ongezien, maar gestaag een wereld bouwen
Waar liefde sterker is dan macht

*Auteur onbekend. Met enige aanpassingen van mijzelf.

Gina

www.aldatis.com