Spiritueel Groeien =  dichter bij jezelf komen

Vanuit liefde en mededogen laat ik het verleden los

Vanuit liefde en mededogen accepteer ik de lessen die het verleden mij hebben gebracht

Vanuit liefde en mededogen stel ik mij open voor een nieuwe toekomst

Vanuit liefde en mededogen open ik mijn hart om al het goede van Al Dat Is te ontvangen

Gina

Omdat de energie in de wereld en in het Universum snel en intensief aan het veranderen is, vraagt het van ons om hierin mee te groeien. Wij ervaren tijdens de Spiritueel Groeien bijeenkomsten, dat wij in een nieuwe balans komen, meer afgestemd raken op de Nieuwe Energie, meer vanuit onze eigen kracht gaan leven en dus dichter bij onszelf komen!

Tijdens de bijeenkomsten stem ik mij intuïtief af op de energie van de groep. Soms weet ik van tevoren aan welk thema wij mogen werken. Maar meestal wordt het thema pas tijdens de bijeenkomst duidelijk. Het is telkens opnieuw een cadeau dat zich op het moment zelf  laat uitpakken.

Elke keer worden de deelnemers en ik weer verrast door datgene wat ons wordt geopenbaard aan inzichten en bijzondere ervaringen. Als vanzelfsprekend komen de actuele en persoonlijke thema’s naar voren die op dat moment spelen en belangrijk zijn. Daarom wordt er aan de deelnemers ruimte gegeven om zo veel mogelijk met eigen vragen te komen Vaak zijn het thema’s die ook in het collectieve bewustzijn om genezing en transformatie vragen, die dan mede getransformeerd mogen worden.

Vanwege de gebundelde energieën van alle aanwezigen (zowel uit de zichtbare als onzichtbare wereld) vind ik persoonlijk het gezamenlijk werken in een groep fantastisch. In een groep is de energie van EENHEID versterkt aanwezig. De ervaringen zijn intenser en er ontstaat een enorm krachtenveld van waaruit wij niet alleen aan onszelf kunnen werken, maar ook de helende energie voor het collectieve bewustzijn kunnen neerzetten.

Om het geheel te ondersteunen, geef ik onder andere geleide meditaties en oefeningen. Door de kracht van de geleide meditaties kom je in contact met je innerlijk wezen, ervaar je nieuwe inzichten, vinden er transformaties plaats in al je energielichamen, ervaar je de transformaties die 12247083_1064866536887490_7305333099341502118_nin je cellen plaatsvinden. Meestal krijg je tegelijkertijd verschillende fysieke gewaarwordingen in je lijf, met name bij je kruin, hart en derde oog. Je voelt en ervaart letterlijk en figuurlijk jezelf Spirituele Groeien!

De oefeningen zijn er tevens op gericht om je nieuwe, getransformeerde bewustzijn hier op aarde te verankeren. Zodat het ook kan doorwerken in je dagelijks leven.

Zie ook onder Groepswerk 2019.